Gurukula

Od srpna 2017 studuji 1.ročník Ájurvédské gurukuly. Jsem štastná, že tam můžu být. Těžké, ale nesmírně obohacující studium. A takto to vypadá v praxi :-) www.ajurvedskagurukula.cz

Gurukula připravena na odlet.  Zpráva z posledního mezipřistání 

Pokud jste četli předchozí zprávy, možná si vzpomenete, že jsme přirovnali organizaci Ájurvédské Gurukuly k Airbusu 380, největšímu dopravnímu letadlu na světě. Je to obrovský kolos, který potřebuje ne dva, ale hned čtyři motory, aby se dostal a udržel ve vzduchu.

Cítíme se podobně. Neumíte si představit, kolik organizace, detailů, práce a energie stojí za přípravou takového projektu. Co pomáhá, je vnímat ho jako službu, sádhanu. To znamená, že člověk dělá věci, které jsou nemilé, někdy i otravné, nicméně je dělá a nebrblá, protože jsou nutnou součástí celého procesu. A je vděčný, že je dělat vlastně může, protože v projektu vidí hodnotu, smysl a pojímá ho jako službu komunitě.

A právě na komunitě záleží. Skládá se nejenom z uchazečů o studium, ale z mnoha lidí, kteří pracují na organizaci. Na tomto místě bych chtěla zmínit a poděkovat týmu lidí, kteří poskytují organizační zázemí, svůj čas, rady a pomoc, a to zejména ing. Heleně Procházkové, Pavlu Burianovi, Mítě Kaněrové a JUDr. Vladimíru Doležalovi. Bez jejich přispění bychom nebyli tam, kde jsme.

A kde přesně jsme? Máme za sebou velké mezipřistání v podobě přijímacího řízení. Měli jsme nejednoduchý úkol vybrat o trošku víc než polovinu zájemců a zbytek jsme museli odmítnout. Jednak nemáme pro všechny místo a taky potřebujeme vybrat pouze ty, co splňují nejlépe předpoklady k dlouhé společné cestě, která nás čeká. Takže to byl opravdu náročný úkol a komise /Míťa Kaněrová, Tomáš Ludvík a Martina Zisková/ se snažila odvést co nejlepší práci. Jak se nám to povedlo, to se ukáže během následujících let.

Dále, neočekávaně a k našemu velkému překvapení vyšlo najevo v den přijímaček, že nejsme pro nedostatečný počet kvalifikovaných zájemců schopni otevřít druhý ročník. To znamená, že kvalifikovaným zájemcům jsme dali možnost připojit se k prvnímu ročníku. Ještě nás čeká dodatečný termín přijímacích pohovorů v polovině srpna, takže teprve krátce před začátkem výuky budeme vědět, kolik se nás vlastně společně vydá na Gurukula cestu.

Neočekávaná změnu plánu otevřít jeden velký ročník namísto dvou znamená i neočekávané organizační změny. Například musíme najít nové prostory, do kterých se všichni vejdeme. Zatím se nám podařilo zajistit prostory pro první třetinu výuky, které jsou dle nás maximálně vyhovující, pro následné výukové bloky momentálně hledáme. V tomto úsilí bych chtěla poděkovat Hance Vránové, která ač v tomto momentě nemá s Gurukulou nic společného, věnovala svůj čas a energii hledání prostorů, několik jich společně se mnou prošla a doufám, že projde i ty budoucí. Určitě je ještě více lidí, komu je na místě poděkovat, nechci na nikoho zapomenout, a tak jednoduše děkuji všem, kdo udělali o kousek víc než museli, moc to pomáhá.

Velkým oříškem bylo vyřešit právní status Gurukuly. Nakonec jsme vybrali jako nejlepší možnou formu spolek, dřívější neziskovou organizaci, protože z mnoha důvodů je nejbližší našemu záměru a způsobu organizace a provozu. Spolku jsme potřebovali uzpůsobit některé náležitosti, a tak pokud narazíte na výrazy jako člen spolku, členské příspěvky, činnost spolku a tak podobně, víte proč a co znamenají. Momentálně dolaďujeme účetní aktivity, naštěstí vzhledem k tomu, že naším účelem není podnikat pro zisk, ale šířit moudrost Indie, zejména ájurvédy, formou výuky pro členy Gurukuly, tak nám odpadají daňové povinnosti, a tím ubyde jedna vrstva administrativní složitosti. To jsme opravdu rádi, protože i tak je toho „úřadování“ víc než dost.

To nejdůležitější, čím se zabýváme, je příprava kvalitní výuky. Setkávám se s vyučujícími, diskutujeme společně o způsobech, jak se nejlépe podělit o informace, které považujeme za důležité. Situace je jednodušší v tom, že se můžeme soustředit pouze na jeden ročník, i tak to vypadá na intenzivní pracovní léto plné příprav. Ač se to nezdá, zbývají již jen dva měsíce do té doby, než se poprvé setkáme, vyhrneme rukávy a pustíme do práce, která bude intezivně pokračovat celý rok a roky následující.

A proto, je to ta chvíle před odletem, kdy ještě nejsme ve vzduchu, ale připravujeme poslední kroky k tomu, abychom se vydali na runway a odletěli. Jakmile vyrazíme na cestu, poletíme stále dál a dál a jediné, co můžeme  potom dělat, je vypilovávat momentální situaci, která nastane. Tak si užijme poslední chvíle před startem, zhluboka se nadechněme a připravme se vyrazit. Kapitán hlásí „ready to go“… i my jsme připraveni vyrazit.

Průběžně vás budeme informovat o tom, co nového se děje, možnosti, které se otvírají pro návštěvníky z řad věřejnosti či budoucí zájemce o účast v Gurukule. Přejeme krásné léto a těšíme se na společné setkání ve vzduchu na palubě našeho Airbusu. Příjemný let nám všem přeji.

S díky, vděčností a očekáváním, jménem Ájurvédské Gurukuly, Martina D. Zisková

detail