Ájurvéda

Pro mě osobně je Ájurvéda láska, láska života, vesmíru, boha, jak kdo nazývá to, co nás přesahuje. Je to návod na život v rovnováze, který vede k prožívání štěstí, zdraví a radosti. Jsou to principy, které když vezmeme do svého života, způsobí, že se nám postupně začne otvírat jiná realita, radost a tvořivost, zároveň veliká vděčnost, pokora toho co je. Je to hluboké poznávání sama sebe, pochopení kdo skutečně jsme.

Ájurvéda je nejstarší madicínský systém na světě.

Definice: Je to celostní medicínská věda Indie, praktikována několik tisíciletí, uznávaná a přijatá v roli udržování zdraví a léčení nemoci. Je založena na původních teoriích, přesvědčeních, zkušenostech. Neléčí symptomaticky, ale hledá a odstraňuje příčinu. Ájurvéda zdravému člověku pomáhá uchovat si zdraví a nemocnému získat jej zpět. Ájurvéda definuje zdraví jako nepřítomnost nemoci, žití v rovnováze, radosti, štěstí, tvořivosti a lásce. Ájurvéda se také dopodrobna zabývá regenerací, která posiluje celkovou vitalitu a minimalizuje dopady stáří. Je založena na myšlence, že harmonický život a životní styl tvoří základ pro optimální zdraví. Pomáhá člověku lépe pochopit sebe sama a vztahu sebe k okolnímu světu.
 

PŮVOD ÁJURVÉDY

Tak jako má každý svou jedinečnou tvář nebo otisky prstů, tak podle ájurvédy má každý i svůj jedinečný energetický vzorec – individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši konstituci. Tato konstituce je nám dána už při početí velkým počtem faktorů a zůstává nezměněna po celý život. Mnoho faktorů (vnějších i vnitřních), které na nás působí, má tendenci narušovat naši přirozenou rovnováhu – výsledkem je potom naše odchýlení od přirozené vyrovnané konstituce. Těmito faktory mohou být např. emocionální stavy, způsob stravy, roční období, fyzická traumata, zaměstnání, rodina apod. Jestliže jednou poznáme a pochopíme působení těchto faktorů způsobujících nerovnováhu, můžeme určitými způsoby zcela eliminovat nebo alespoň
minimalizovat jejich negativní účinky a obnovit tak naši přirozenou rovnováhu. Rovnováha je naší pravou přirozeností, nerovnováha je
narušením této přirozenosti, jinými slovy – nemoc. Rovnováha (zdraví) a nerovnováha (nemoc) jsou v neustále vzájemné interakci. Když porozumíme původu a struktuře nerovnovážného stavu, můžeme obnovit stav rovnovážný – zdraví.
 
Ájurvéda je ucelená disciplína přinášející celkový pohled na život a léčení chorob či nemocí je v tomto ohledu jen dílčí oblastí.
 

ÁJURVÉDA:

  • Ájur - život
  • Véda - vědění, moudrost
Někteří historikové jsou toho názoru, že védy jsou dílem Árjů, kteří přišli do Indie z východní Evropy a Malé Asie okolo roku 2000 př. Kr. a podrobili si národy v povodí Indu. Proti tomu však mluví skutečnost, že Árjové byli pasteveckou populací a stěží mohli nabýt takového mistrovství v ovládání jazyka, aby dokázali krátce po podrobení národů v povodí Indu psát tak působivým slohem o různých oblastech lidského vědění. Ostatně až do objevení protoindické civilizace v povodí Indu jen asi před 70 lety se věřilo, že Árjové po svém vpádu do Indie narazili jen na primitivní kmeny. Nejnovější výzkumy protoindické civilizace prokázaly, že její vývoj nejen
překročil daleko, ale že existuje jistá kulturní kontinuita sahající od protoindické civilizace až do dnešní Indie. Proto je těžké vyslovit definitivní soud o tom, zda védské vědění souvisí s protoindickou civilizací, nebo zda byly védy sepsány později. Pokud by se dokázalo, že jsou dílem civilizací z povodí Indu, byly by védy až 5000 let staré.
 

PRVNÍ PRIORITOU ŽIVOTA JE ŽIVOT SÁM

Ájurvédské umění (staré pět tisíc let, původem z Indie), neznamená v zásadě nic jiného, než vzít dlouhodobě život do vlastních rukou a udělat ze své existence na této planetě to nejlepší. Všichni víme, že tu nebudeme žít věčně. Co se narodilo, musí také zemřít. Účelem ajurvédského způsobu života není zabránit smrti, ale prožít život příjemně.
 

ÁJURVÉDA A JEJÍ CÍL

Cílem Áurvédy je uvědomit si, že každý z nás odpovídá za své zdraví, a tudíž každý z nás musí pozorně sledovat vše, co se týká našeho života. Takovým způsobem se naučíme vidět více než obvykle, takže budeme umět nemoci, problémy a předčasné stárnutí zneškodnit dříve, než se rozvinou.
 

ÁJURVÉDSKÉ UČENÍ

  • je o vědění a znalosti přírodních zákonů
  • je o využití přírody a přírodních zákonů na úrovni výživné (strava), léčebné (léky), zkrášlující (kosmetika), duševní (psychika) a  duchovní (vyzrálost, charakter)
  • je o harmonii mezi člověkem, přírodou a vesmírem