Ájurvéda je považována za nejstarší léčebný systém na světě. Ájurvéda je sanskrtské slovo, které můžeme přeložit jako "věda života". Zrodila se před asi 5000 lety a je často nazývána "matkou všech léčebných systémů". Její kořeny sahají až do starého védského období. Od té doby byla po tisíce let předávána v ústní formě starými mistry jejich žákům. Většina dnes v západním světě známých přírodních léčebných systému má své kořeny právě v ájurvédě.

Tak jako má každý svou jedinečnou tvář nebo otisky prstů, tak podle ájurvédy má každý i svůj jedinečný energetický vzorec – individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši konstituci. Tato konstituce je nám dána už při početí velkým počtem faktorů a zůstává nezměněna po celý život. Mnoho faktorů (vnějších i vnitřních), které na nás působí, má tendenci narušovat naši přirozenou rovnováhu – výsledkem je potom naše odchýlení od přirozené vyrovnané konstituce. Těmito faktory mohou být např. emocionální stavy, způsob stravy, roční období, fyzická traumata, zaměstnání, rodina apod. Jestliže jednou poznáme a pochopíme působení těchto faktorů způsobujících nerovnováhu, můžeme určitými způsoby zcela eliminovat nebo alespoň minimalizovat jejich negativní účinky a obnovit tak naši přirozenou rovnováhu. Rovnováha je naší pravou přirozeností, nerovnováha je narušením této přirozenosti, jinými slovy – nemoc. Rovnováha (zdraví) a nerovnováha (nemoc) jsou v neustále vzájemné interakci. Když porozumíme původu a struktuře nerovnovážného stavu, můžeme obnovit stav rovnovážný – zdraví.

PŮVOD ÁJURVÉDY

Ájurvéda je ucelená disciplína přinášející celkový pohled na život a léčení chorob či nemocí je v tomto ohledu jen dílčí oblastí.
ÁJURVÉDA:

  • Ájur - život
  • Véda - vědění, moudrost

Někteří historikové jsou toho názoru, že védy jsou dílem Árjů, kteří přišli do Indie z východní Evropy a Malé Asie okolo roku 2000 př. Kr. a podrobili si národy v povodí Indu. Proti tomu však mluví skutečnost, že Árjové byli pasteveckou populací a stěží mohli nabýt takového mistrovství v ovládání jazyka, aby dokázali krátce po podrobení národů v povodí Indu psát tak působivým slohem o různých oblastech lidského vědění. Ostatně až do objevení protoindické civilizace v povodí Indu jen asi před 70 lety se věřilo, že Árjové po svém vpádu do Indie narazili jen na primitivní kmeny. Nejnovější výzkumy protoindické civilizace prokázaly, že její vývoj nejen překročil daleko, ale že existuje jistá kulturní kontinuita sahající od protoindické civilizace až do dnešní Indie. Proto je těžké vyslovit definitivní soud o tom, zda védské vědění souvisí s protoindickou civilizací, nebo zda byly védy sepsány později. Pokud by se dokázalo, že jsou dílem civilizací z povodí Indu, byly by védy až 5000 let staré.

PRVNÍ PRIORITOU ŽIVOTA JE ŽIVOT SÁM

Ájurvédské umění (staré pět tisíc let, původem z Indie), neznamená v zásadě nic jiného, než vzít dlouhodobě život do vlastních rukou a udělat ze své existence na této planetě to nejlepší. Všichni víme, že tu nebudeme žít věčně. Co se narodilo, musí také zemřít. Účelem ajurvédského způsobu života není zabránit smrti, ale prožít život příjemně.

ÁJURVÉDA A JEJÍ CÍL

Cílem Áurvédy je uvědomit si, že každý z nás odpovídá za své zdraví, a tudíž každý z nás musí pozorně sledovat vše, co se týká našeho života. Takovým způsobem se naučíme vidět více než obvykle, takže budeme umět nemoci, problémy a předčasné stárnutí zneškodnit dříve, než se rozvinou.

ÁJURVÉDSKÉ UČENÍ

  • je o vědění a znalosti přírodních zákonů
  • je o využití přírody a přírodních zákonů na úrovni výživné (strava), léčebné (léky), zkrášlující (kosmetika), duševní (psychika) a duchovní (vyzrálost, charakter)
  • je o harmonii mezi člověkem, přírodou a vesmírem

detail

detail

detailMáte nějaké otázky? Chcete se k nám objednat? Můžete nás nezávazně kontaktovat na telefonu 603 873 803 nebo využít kontaktní formulář.


Jméno:
E-mail:
Telefon:
Dotaz, připomínka:
Opište text: